Daňová kalkulačka  Overovanie IČ DPH v SR Obchodný register Daňové riaditeľstvo SR Zbierka zákonov SR Tlačivá - sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa Poiťovňa Dôvera  Overovanie IČ DPH v EÚ VŠZP Živnostenský register Národná banka SR JASPI Elektronická zbierka zákonov
ekonomické poradenstvo, účtovné poradenstvo, vypracovanie interných smerníc, pomoc subjektom pri ich daňovej registrácii, zastupovanie klienta pred daňovými orgánmi, poisťovňami resp. inými  štátnymi orgánmi,  iné služby – po dohode s klientom  © Maria Brezovanova - 2011 Made by 3d works - www.3dworks.sk